Tjenester

Våre tjenester innen revisjon og rådgivning omfatter blant annet:
  • Revisjon
  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligning
  • Attestasjonsoppdrag
  • Rådgivning innen skatt og avgift
  • Etablering av virksomheter
  • Omorganisering og omdannelse av virksomheter
  • Andre rådgivnings- og konsulenttjenester
Revisjon 1 Nor AS
Gamle Drammensvei 40
Postboks 23
1321 Stabekk

Tlf: 67 10 77 80
Faks: 67 10 77 89

post@revisjon1nor.no
Revisorforeningen