Tjenester

Våre tjenester innen revisjon og rådgivning omfatter blant annet:

  • Revisjon
  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligning
  • Attestasjonsoppdrag
  • Rådgivning innen skatt og avgift
  • Etablering av virksomheter
  • Omorganisering og omdannelse av virksomheter
  • Andre rådgivnings- og konsulenttjenester